Komiks reklamowy, który nazwałem umownie „Dziki Zachód”. Nigdy nie ukazał się drukiem, choć na zdjęciu widać adnotację autora „Nowa Wieś” 1979 rok. Treścią nawiązuje do jednej z przygód „Praktycznego Pana”, które ówcześnie były drukowane w magazynie RAZEM. Komiks ten Autor odnalazł po latach w swoich zbiorach, jestem ciekawy ile takich perełek jeszcze „ukrywa” się w zbiorach artysty. Wnioskując z treści planszy, komiks miał reklamować jakieś pończochy.

W roku 2020 plansza została opublikowana, jako dodatek, przez wydawnictwo Ongrys we wznowieniu albumu „Porady Praktycznego Pana”.