Komiks reklamowy opublikowany w magazynie RAZEM w 1976 roku. Tadeusz stworzył sporo komiksowych plansz reklamowych w latach 1976-1979, nie tylko dla magazynu RAZEM, a także dla „Nowej Wsi”. W tym drugim magazynie ukazało się ich zdecydowanie więcej. Zazwyczaj dotyczyły korzyści płynących z zakupu sprzętu marki UNITRA oraz usług świadczonych przez ZURT (a właściwie ZURiT – Zakład Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych). Podjąłem próbę skompletowania chociaż skanów owych reklam, ale po tylu latach od publikacji nie jest to łatwa sztuka.

Niektóre z reklam były po prostu rysunkami, na które doklejano zdjęcie reklamowanego produktu.